ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé cửa nam của ga JR Nishioji.

1-2

Cứ thế đi thẳng theo hướng nam

1-3

Đi bộ thêm khoảng 5 phút đi bộ về hướng nam thì có nút giao với cầu vượt đi bộ.(Nút giao Nishioji - Kujo)

1-4

Băng qua nút giao Nishioji - Kujo về hướng đông nam và đi bộ thêm khoảng 5 phút nữa về hướng nam là tới nơi.