SHOP LIST SEARCH

Danh mục cửa hàng

Store

ALL69cases

fukutai so-zai

1Tầng

[114]

9:00~21:00

tonkatsu shinjyuku-saboten

1Tầng

[113]

9:00~21:00

meatshop hiro

1Tầng

[112]

10:00~21:00

京都中央信用金庫ATM

1Tầng

[111-5]

7:00~23:00

京都銀行ATM

1Tầng

[111-4]

7:00~23:00

京都信用金庫ATM

1Tầng

[111-3]

7:00~23:00

イオン銀行ATM

1Tầng

[111]

7:00~23:00

ゆうちょ銀行ATM

1Tầng

[111-1]

7:00~23:00

CLEANING STATION Ruby

1Tầng

[110]

9:00~21:00

tripro

1Tầng

[109]

9:00~21:00

B-R 31ICE CREAM

1Tầng

[108]

9:00~21:00

Riat

1Tầng

[107-2]

10:00~20:00

Kentucky Fried Chicken

1Tầng

[107-1]

10:00~22:00

SAINTMARC CAFÉ

1Tầng

[106]

9:00~21:00

mister Donut

1Tầng

[105]

10:00~22:00

pomunoki

1Tầng

[104]

11:00~21:30

kanzashi

1Tầng

[103]

11:00~21:30

pizzahut

1Tầng

[102]

11:00~23:00

syabusyabu buffet syabuyo

1Tầng

[101]

11:00~22:30